www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ถามผู้รู้เรื่องการออกเลขที่ใบกำกับภาษี

(1/1)

ดา:
ออกผิดลูกค้าไม่ให้ยกเลิก ออกที่เอ็กเซลค่ะ ปกติเลขจะลัน 12187 แต่ออกเลขถัดไปเป็น 11188 จะทำยังไงค่ะ

007:
ถ้าเป็นงวดเดียวกัน ให้ออกใบแทนใบกำกับภาษีครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม