www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รันเลขที่ใบกำกับภาษีผิด

(1/1)

ดาริน:
รบกวนสอบถามว่าออกเลขที่ไม่รันกัน คือไม่ได้ใช้

โปรแกรมบัญชีออกแค่ Exel ธรรมดาแล้วมันผิดจะแก้ยังไงกรณีไม่สามารถแก้กับลูกค้าได้ค่ะ

รบกวนด้วยนะค่ะ สำนักงานบัญชีบังคับให้แก้แต่ติดต่อลูกค้าไม่ได้ค่ะ

007:
ถ้าเป็นงวดเดียวกัน ให้ออกใบแทนใบกำกับภาษีครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม