www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อัตราภาษีรายได้ส่วนท้องถิ่น

(1/1)

สุธารัตน์:
ต้องการยื่น ภ.ธ.40 อยากรู้ว่าอัตราภาษีรายได้ส่วนท้องถิ่นคิดกี่เปอร์เซ็นต์

007:
10% ของภาษีธุรกิจเฉพาะครับ

สาว:
10%ของภาษีธุรกิจเฉพาะค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม