www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เช็ค

(1/1)

จอย:
ซื้อของจากบริษัทอื่น เราไม่เอา Vat ทางเค้าบอกว่าให้สั่งจ่ายเงินสดหรือเช็คในนามบุคคล ขอถามเป็นความรู้ว่าถ้าสั่งจ่ายเช็คในนามบุคคล บุคคลคนนั้นจะมีผลทางภาษีไหมค่ะ(เช็คของเราไม่ใช่เช็คบริษัทเป็นเช็คบุคคล)

ซี:
บุคคลที่รับเช็ค เค้าก็จะเลี่ยงภาษี โดยไม่ถือเป็นเงินได้ของบุคคลนั้น เพราะกรมสรรพากรตามยากค่ะ และกรมก็จะไม่ตามโดยวิธีนี้ด้วยค่ะ เว้นแต่ว่าเป็นเงินได้ที่บุคคลทั่วไปรู้ว่าเขาได้ เช่นได้รับรางวัลใหญ่จากการร่วมรายการทางโทรทัศน์ เช่นน้องเดียวเกมทศกัณฐ์ ได้รับเช็ค อะไรประมาณนั้น

แต่ถ้าเช็คสั่งจ่ายเข้าชื่อบริษัท  เงินก็จะโผล่ในบัญชีธนาคารของบริษัท ซึ่งบริษัทถูกบังคับให้ต้องลงบัญชี  กรมสรรพากรก็จะตามง่ายค่ะ

แตบุคคลธรรมดาไม่ต้องทำบัญชีเต็มรูปแบบค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม