www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบเสร็จรับเงิน

(1/1)

คุณจอย:
ลูกค้าไม่เอา Vat ออกใบเสร็จรับเงินธรรมดาให้ จะมีผลให้มีการตรวจสอบได้หรือไม่ (ลูกค้าเป็นโรงเรียนเอกชน) และถ้ามีผลจะแก้ไขอย่างไร ออกเป็นบิลอะไรจึงจะปลอดภัยค่ะ

007:
ให้ออกใบกำกับภาษีทุกครั้งที่ขายครับ ถ้าลูกค้าไม่เอา ก็ไม่ต้องให้ไปครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม