www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การหักลดหย่อนคนพิการของนายจ้างหักลดหย่อนได้กี่เปอร์เซ็นต์

(1/1)

อร:
กรณีที่นายจ้าง จ้างคนพิการทำงานในบริษัท สามารถหักลดหย่อนได้กี่เปอร์เซ็นต์สำหรับค่าใช้จ่าย กรุณาตอบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ อร

007:
เท่าที่ทราบ น่าจะหักค่าใช้จ่ายได้เป็นสองเท่านะครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม