www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จ่ายค่าพรบ.

(1/1)

น้องใหม่:
จ่ายค่าพรบ.ให้โบรกเกอร์จะต้องหัก ณที่จ่ายหรือเปล่าคะ

007:
ประกันวินาศภัย หัก 1% ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม