www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ส่ง VAt พลาด

(1/1)

poo:
คือผมส่ง vat เดือนพฤศจิกา ขาดใบหนึ่งใบครับ  

ผมสามารถมาหักในเดือนธันวาได้หรือเปล่าครับ

มีวิธีไหนบ้างครับ หรือขอคืนภาษีได้ไหมครับ

ค่อนข้างเยอะอยู่ครับ

007:
ได้ครับ ภาษีซื้อขอคืนย้อนหลังได้ 6 เดือนครับ โดยอ้างว่าเพิ่งได้รับใบกำกับภาษีในเดือนที่ยื่นขอคืนครับ

คุณนา:
ภาษีซื้อสามารถยื่นได้ 6 เดือนค่ะ(พิจารณาจากวันทีใบกำกับภาษีห้ามเกิน 6 เดือนย้อนหลัง) ธุรกิจส่วนใหญ่จะติ๊ต่างว่าพึ่งได้รับใบกำกับภาษีตัวจริงมาถ้าเกิดลืมยื่น หรือบางทีไม่ได้ลืมยื่นแต่ยังไม่ยื่นในเดือนภาษีนั้น ๆ เพื่อเก็บไว้ยื่นเดือนต่อไปก็มี

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม