www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ถ้าให้ญาติอยู่บ้านต้องเสียภาษีโรงเรือนไหม

(1/1)

นุ:
ถ้าเรามีบ้าน2หลังแล้วให้ญาติอยู่หลังหนึ่งแล้วเราอยู่อีกหลังหนึ่ง หลังที่ให้ญาติอยุ่ต้องเสียภาษีโรงเรือนไหมค่ะ

007:
ถ้าไม่มีรายได้ก็ไม่เสียครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม