www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ส่งเสริมการขาย

(1/1)

อ้อ:
บริษัทของดิฉันได้ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปให้กับลูกค้าโดยติดตั้งไว้ในเวปไซด์ของบริษัทดิฉัน อยากทราบว่าค่าโปรแกรมสำเร็จรูปนี้จะลงบัญชีเป็นทรัพย์สินของบริษัทหรือเป็นค่าส่งเสริมการขายดีค่ะ และถ้าลงเป็นทรัพย์สินจะคิดค่าเสื่อมอย่างไร

007:
โปรแกรมถือว่าเป็นค่าลิขสิทธ์ครับ บันทึกเป็นสินทรัพย์ได้ครับ ถ้ายังไม่หมดประโยชน์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม