www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เป็นผู้ทำบัญชีและเซ็นงบมา2ปี แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพ มีผลอะไรไหม แต่ภายในเดือนมค.จะสมัครสมาชิก

(1/1)

tuk:
เป็นผู้ทำบัญชีและเซ็นงบมา2ปี แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพเลย  พอรู้ก็รีบสมัครภายในเดือนมค. อยากทราบว่าจะมีผลอะไรไหม

007:
ผมยังไม่เห็นว่าจะมีบทลงโทษอะไรนะครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม