www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อัตราค่าเสื่อมราคา

(1/1)

หวาน:
ค่าสึกหรอของสินทรัพย์ประเภท  ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์

คุณเอ:
ที่ดินไม่มีค่าเสื่อมราคา , อาคาร 5% , อุปกรณ์ 20%

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม