www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การบันทึกสต๊อกในโรงงาน

(1/1)

lukaon:
อยากได้ข้อมูลการจัดทำเอกสารและการควบคุมอะไหล่ในโรงงานขนาดกลางค่ะ  ว่าเราต้องทำยังไงบ้างมีวิธีการควบคุมการเบิกจ่ายสินค้าแบบไหนค่ะ

007:
แบ่งแยกหน้าที่ และกำหนดความรับผิดชอบให้ชัดเจนครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม