www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

มีปัญหาใบกำกับภาษีค่ะ ต้องการความช่วยเหลือค่ะ

(1/1)

ฐิติมา:
เป็นธุรกิจขายปลีกและส่งสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป

90% ของยอดขายจริงๆ เป็นการขายส่ง ซึ่งที่ถูกต้องออกใบกำกับภาษีเต็มรูป

แต่มีปัญหา คือ ที่ออกเต็มรูปจริงอยู่ในปัจจุบันมีเพียงประมาณ 40% เท่านั้น ยอดขายที่เหลือยื่น VAT ครบ แต่ต้องมาซอยบิลเป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อแทน ซึ่งสรรพากร comment มาว่า ดูจาก nature ธุรกิจแล้ว น่าจะมียอดขายจาก ใบกำกับภาษีเต็มรูปมากกว่าแบบย่อ ซึ่งความจริงก็ควรเป็นเช่นนั้นสาเหตุที่ไม่สามารถออกใบกำกับเต็มรูปได้ เนื่องจาก

-   ลูกค้าไม่ยอมรับ เพราะลูกค้าของร้านเองก็ไม่ค่อยจด VAT หรือถ้าจดก็ยื่นไม่ครบ เค้าจึงไม่อยากได้ใบกำกับของเราไป เพราะกลัวถูกสรรพากรตรวจสอบดังนั้น ถ้าจะต้องออกใบกำกับเต็มรูปจริงทุกครั้ง ลูกค้าก็จะไม่ซื้อกับทางร้านไม่ทราบว่ามีใครพอจะแนะแนวทางได้บ้างมั้ยคะ ว่าพอจะทำอย่างไรได้บ้าง เพื่อที่จะไม่มีปัญหากับสรรพากร และยังคงรักษาลูกค้าไว้ได้

สรรพากรแนะนำว่า ให้ออกใบกำกับเต็มรูปตามจริง และติดเล่มไว้ ดิฉันเข้าใจว่าออกแต่ไม่ต้องให้กับลูกค้าไป แต่เหมือนเคยอ่านเจอว่าการออกใบกำกับแล้วไม่ให้ผู้ซื้อเป็นความผิดอาญา ไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือไม่รบกวนผู้ที่พอจะทราบแนวทางแก้ไขช่วยแนะนำหน่อยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

xxx:
1.  กรณีที่สรรพากรแนะนำนั้น  ก็เป็นหนึ่งในทางแก้ไขครับ  เพราะทางสรรพากรมักจะให้ติดเล่มเนื่องจากกลัวว่าบางธุรกิจอาจจะมีการขายใบกำกับภาษีครับ  จึงมักจะแนะนำให้ออกแล้วติดเล่มไว้  อีกวิธีหนึ่งก็คือ  หาชื่อใครก็ได้ และที่อยู่ใครก็ได้มาใส่ในใบกำกับภาษี  แล้วทำลายต้นฉบับใบกำกับภาษี  ไม่ว่าจะฉีกทิ้งหรือนำไปเผาก็ได้ครับ  อีกทั้งก็ไม่ต้องกลัวในเรื่องชื่อที่อยู่ของผู้ซื้อ  เพราะทางผู้ขายไม่มีหน้าที่ต้องพิสูจน์ว่า  ผู้ซื้อมีตัวตนจริงหรือไม่  แต่ควรดูความเหมาะสมด้วยครับว่า  ผู้ซื้อควรเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลครับ  และควรให้เหมาะสมกับการรับเงินด้วย  เช่น  ถ้ารับเป็นเงินสด  ใบกำกับภาษีแต่ละใบ  ก็ไม่ควรเปิดเกินหลักหมื่นบาทครับ2.  ส่วนที่ถามว่าออกใบกำกับภาษีแล้วไม่ให้ผู้ซื้อ  มีความผิดหรือไม่  ตอบว่ามีความผิดครับ  แต่เนื่องจากในกรณีนี้ไม่มีผู้ซื้อตัวจริง  จึงไม่มีเจ้าทุกข์ครับ  ความผิดจึงไม่มีใครมาร้องกล่าวโทษครับฐิติมา:
ขอบคุณมากนะคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม