www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ไม่ได้รับใบหัก ณ ที่จ่ายสักที จะทำไงดีคะ

(1/1)

กลุ้มจริงๆ:
ดิฉันตรวจสอบบัญชีให้กับห้างและบริษัทแห่งหนึ่ง โดยผ่านสำนักงานบัญชี ดิฉันได้รับงินค่าสอบหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว ตั้งแต่ พ.ค.50 แต่จนบัดนี้ สำนักงานบัญชีก็บ่ายเบี่ยงไม่ให้ใบหักภาษี ณ ที่จ่ายสักที แต่อ้างว่าได้นำส่งภาษีแล้วจริงๆ และกำลังจะส่งใบหักมาให้ แต่เอาเข้าแล้วก็ไม่ส่งสักทีจึงอยากเรียนถามว่า เมื่อถึงเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ดิฉันควรกรอกว่ามีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายในส่วนนี้หรือไม่ (โดยไม่มีใบหักเป็นหลักฐาน)หรือว่าเราสามารถตรวจสอบได้จากที่ไหนบ้างคะว่าเขานำส่งจริงหรือไม่และถ้าเขานำส่งแล้วจริงๆ แต่ดิฉันไม่มีใบหัก จะกรอกว่าอย่างไรดี

007:
โดยปกติ หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายก็เหมือนกับเงินสดครับ ถ้าทวงไม่ได้ เราก็ไม่มียอดเงินมาหักจากภาษีที่ต้องเสียสิ้นปี  แต่ถ้าเราไม่ยื่นรายได้ตัวนี้ แล้วรอให้ถูกประเมิน ถึงแม้ไม่มีหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ก็สามารถขอจากเจ้าหน้าที่ให้ใช้ได้ครับกูเอง:
เหี้ย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม