www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การส่งคืนเครื่องตัวอย่าง

(1/1)

สับสน:
บริษัทฯ ยืมเครื่องจาก HK ผ่านพิธีการศุลกากร เมื่อครบกำหนดการยืมจึงส่งเครื่องคืน HK แต่ทั้งนี้ไม่ได้เดินพิธีการ ทางสำนักงานบัญชีดันไปลง Stock พอทางเราแจ้งว่าส่งคืนแล้ว ก็ไม่ยอมตัดจาก Stock ทั้งที่มีเอกสารในการส่งคืน-เอกสารค่าขนส่ง [เว้นใบขนขาออก] ก็ไม่ยอมตัดออกจาก Stock อยากทราบว่า1. กรณีที่เรานำเครื่องเข้ามาโดยไม่ได้ขาย Vat ตอนนำเข้าไม่สามารถนำมาใช้ได้หรือ

2. ในกรณีนี้ ทำอย่างไรได้บ้าง เราไม่อยากให้ติด Stock ไปทั้งๆ ที่ไม่มีของ

3. ถ้าเรานำของเข้ามาในกรณียืมเช่นเดียวกันนี้ ไม่ว่าของนั้น จะเล็กขนาดไหน ราคาต่ำแค่ไหน ก็ต้องเดินพิธีการส่งออกหรือคะ

ขอบคุณมาล่วงหน้าค่ะ

 

xxx:
1.  หากเป็นภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ  ก็มีสิทธิ์ขอคืนได้ครับ  และต้องไม่เป็นภาษีซื้อต้องห้ามตามมาตรา 82/5  ด้วยครับ

http://www.rd.go.th/publish/5206.0.html#mata82_52.  การส่งสินค้าคืน  โดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร  ในทางสรรพากรถือว่าขาย  จะต้องนำส่งภาษีขายด้วยครับ3.  การส่งคืนโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร  สรรพากรจะถือว่าขาย  ดังนั้นหากเป็นการส่งคืน  ก็ควรผ่านพิธีการศุลกากรดีกว่าครับ  จะได้ไม่ต้องถือเป็นขายในทางภาษีมูลค่าเพิ่ม  นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม