www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การหักเงินบริจาคเพื่อการศึกษาต้องหักยังไงค่ะ

(1/1)

นริสรา:
การหักเงินบริจาคเพื่อการศึกษาต้องหักร้อยละเท่าไร เพราะค้นหาแล้วแต่ละที่หักไม่เหมือนกันค่ะ

007:
ช่วยกันบริจาคเงินเพื่อการศึกษา แล้วยังได้ลดหย่อนถึง 2 เท่านะครับดูรายละเอียดได้ที่http://www.avaccount.com/download/donation2times.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม