www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขายสินค้าขาดทุน

(1/1)

น้ำฝน:
บันทึกบัญชีแบบ Periodic

สินค้าเสื่อมสภาพใกล้หมดอายุการใช้งานแล้วจึงขายขาดทุน

เช่น สินค้าจำนวน 100 ชิ้น ราคาทุน 50 บาท  ราคาขายปัจจุบัน 25 บาท

1.ในตอนบันทึกขายต้องมีบัญชีขาดทุนจากการขายสินค้าขาดทุนหรือไม่...ช่วยบันทึกบัญชีให้ดูด้วยค่ะ

2. บัญชีขาดทุนจากการขายสินค้าเสื่อมสภาพ เป็นบัญชีบวกกลับหรือไม่

 

007:
บันทึกขายตามปกติครับ

ผลขาดทุนจะไปรวมอยู่ในบัญชีต้นทุนขาย ถ้าอยากจะแยกออกมาให้ชัดเจนก็ให้ปรับแยกออกมาจากบัญชีต้นทุนขายครับ

น้ำฝน:
ขอบคุณค่ะ

วส:
โละพนักงานประจำนวนมาก คุณสมบัติ ขี้เกรียจ มาสาย ลาบ่อย ราคาต่อรองได้

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม