www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สามีรับราชการ และภรรยาประกอบธุรกิจเงินเดือน

(1/1)

เจน:
สามีรับราชการ รายปีละ 170,000และภรรยาประกอบธุรกิจรายได้ปีละ 3,500,000 ยื่น ภงด.90 ร่วมกัน ทำอย่างไร จึงจะชำระภาษีน้อยลง จ่ายอยู่ประมาณ 60,000

007:
ถ้าภรรยาไม่ได้ทำธุรกิจคนเดียว

ให้ภรรยาไปจัดตั้งคณะบุคคลกับเพื่อนครับ

เพื่อกระจายฐานภาษีออกไปครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม