www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

แจ้งตรวจพบการยื่นภาษีและประกันสังคมไม่ถูกต้อง

(1/1)

matsuken:
จะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง เอกสารที่มีอยู่ตอนนี้ไม่ทราบจะเพียงพอหรือเปล่า เพราะมีแค่เอกสารที่แสดงการรับเงินที่เกิดจากการ ซื้อ-ขายใบกำกัยภาษีโดยไม่มีการขายสินค้าจริง โดยมีเจ้าของบริษัท เป็นผู้เซ็นรับเงิน (มีลายเซ็น)+การจ่ายเงินของลูกค้า (ทั้งเงินสด+เช็ค)และมีเลขที่ของใบกำกับ ฯ นั้น ๆ รวมถึงเลขที่ของบิลที่ขอมาจากบริษัทที่อื่น ๆ(บิลที่ได้มาฟรี) โดยมิได้เสียค่าใช้จ่ายอีดกด้วย รบกวนท่านที่ทราบข้อมูลช่วยแจ้งให้ทราบด้วยค่ะ

007:
ปัญหาใหญ่ครับ อาจนำไปสู่การสอบยันใบกำกับภาษีและมีโทษทั้งจำทั้งปรับครับ

xxx:
ธุรกิจซื้อมาขายไป  ประเด็นหลักจะอยู่ที่สต็อคสินค้าครับ  ดังนั้นให้เอาบิลซื้อบิลขายมาจัดทำสต็อค  และให้ตรวจนับกับของจริง  เมื่อพบผลต่างก็หาวิธีเคลี่ยร์ให้ของจริงตรงกับสต็อคให้มากที่สุดครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม