www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สถานการณ์ใดที่ผู้บริหารจะออกหุ้น ?

(1/1)

kikkk:
สถานการณ์ใดที่ผู้บริหารจะออกหุ้นกู้ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ และเดินไปกู้เงินจากธนาคาร ?

007:
บริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือเปล่าครับ

xxx:
ผู้บริหารถือเป็นบุคคล  ผมยังไม่เคยเห็นบุคคลออกหุ้นกู้  หุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิได้ครับ  แต่การกู้เงินจากธนาคาร  บุคคลก็มีสิทธิกู้ได้ครับ  ส่วนจะกู้เมื่อใด  ตามความเห็นส่วนตัว  คงจะต้องมาพิจาณาตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลครับ  เพราะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม