www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สามีมี 40(1) ภรรยามี 40(2)

(1/1)

โต้ง:
รายได้สามีประมาณ 600,000 บาท ภรรยาประมาณ 500,000 ทั้งปี

จะมีวิธีเสียภาษีอย่างไรได้บ้างครับ (ให้ถูกๆ)

007:
กรณีนี้ เงินได้ภรรยาต้องรวมเป็นเงินได้ของสามี

ให้ภรรยาไปจัดตั้งคณะบุคคลกับเพื่อ เพื่อรับเงินได้ของภรรยาครับ จะช่วยกระจายหน่วยภาษีได้

///:
การจะจัดตั้งคณะบุคคลควรพิจารณาถึงข้อเท็จจริงให้ละเอียดถี่ถ้วนว่าร่วมกันทำจริง ๆ หรือปล่าว ถึงจะสามารถกระจาย หรือแบ่งหน่วยภาษีได้ เพื่อทำให้เสียภาษีน้อยลง เจ้าหน้าที่สรรพากรไม่ได้โง่น่ะครับ อยู่ๆ ก็จะแบ่งหน่วยภาษี โปรดพิจารณาด้วย คุณ 007

xxx:
ต้องขอบคุณคุณ ///  ที่ให้ความเห็นเพิ่มเติม  ซึ่งผมก็เห็นด้วยครับ  เพียงแต่ในทางปฏิบัติ   การดำเนินธุรกิจในลักษณะนี้  ผู้เสียภาษีมักจะเป็นเจ้าของกิจการเอง  จึงมีศักยภาพที่จะหาบุคคลเข้ามาร่วมดำเนินธุรกิจได้โดยไม่ยากครับ  และปัจจุบัน  ก็ต้องยอมรับว่าเจ้าหน้าที่สรรพากร  มีผู้มีความรู้เข้ามาปฏิบัติงานมากขึ้น  ซึ่งในการตรวจสอบก็จะเข้มข้นตาม   ดังนั้นอีกจุดหนึ่งควรจะต้องระวังก็คือ  หลักฐานการรับเงิน  ก็ควรจะเปิดบัญชีธนาคารเอาไว้ด้วย  เพราะหากดำเนินธุรกิจโดยได้รับแต่เงินสด  ซึ่งก็อาจจะเป็นได้ตามประเภทธุรกิจ  แต่มีน้อยครับ  อีกทั้งถ้าเป็นการรับเงินที่มีมูลค่าเป็นหลักหมื่นขึ้นไป  ผู้จ่ายส่วนมากมักจะจ่ายเป็นเช็ค หรือโอนเข้าบัญชีมากกว่าครับ  จึงต้องระวังด้วยครับสุวรรณี:
บุคคลธรรมดามีรายได้คือเงินเดือนประจำและมีรายได้ค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนประกันชีวิตต้องยื่นแบบเสียภาษีแบบใดบ้าง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม