www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

มีเอกสารด้านภาษีที่จะต้องจัดเตรียมให้กับลูกค้าบ้างครับ ?

(1/1)

ub:
กรณีที่เราขายสินค้าจะต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับภาษีอะไรบ้าง ทั้งสำหรับของบริษัทเราเองและบริษัทลูกค้า  และมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้างครับรบกวนผู้รู้ด้วยครับ

007:
เมื่อขายต้องออกใบส่งของหรือใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม