www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ตั้งบริษัทใหม่เพื่อเอาไว้ขายบิลภาษี

(1/1)

matsuken:
ตั้งบริษัทใหม่เพื่อเอาไว้ขายบิลภาษี อยากทราบว่ากรณีนี้มีความผิดหรือไม่ เมื่อเจ้าของกิจการหนึ่ง ต้องการเปิดบริษัทไว้เพื่อนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดยใช้ชื่อของพนักงานที่บริษัทเดิมตั้งวเป็นชื่อกรรมการจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่  และระบายบิลออก โดยการเปิดให้ลูกค้า แต่ทั้งนี้ไม่ได้มีการซื้อ-ขายสินค้าเกิดขึ้นจริง

007:
มีโทษทั้งจำทั้งปรับครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม