www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขายใบกำกับภาษี

(1/1)

matsuken:
อยากทราบว่าจะแจ้งกรมสรรพากรได้หรือไม่ ถ้าตรวจพบการซื้อ-ขาย บิลใบกำกับภาษี โดยที่ไม่ได้มีการซื้อ-ขาย เกิดขึ้นจริง และ/หรือต้องแจ้งต่อหน่วยงานใด และเจ้าของกิจการจะมีโทษอย่างไรบ้าง

เอ:
แจ้งไปยังกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ(ปศท.)ได้ครับ อยู่ ถ.สาทร กรุงเทพฯ

กุลชล:
คงเป็นไปได้ยากครับที่จะแจ้งแล้วประสพความสำเร็จ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม