www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จ่ายเช็คข้ามปี

(1/1)

มิ้นท์:
ถ้าจ่ายเช็คลงวันที่ 26/12 2550 แต่เขายังไม่มาเก็บเช็คต้องลงบัญชีอย่างไรบ้างค่ะ ในกรณีที่ เงินในบัญชีกระแสรายวันไม่มี จะโอนอัตโนมัตจากบัญขีออมทรัพย์เมื่อมีการเรียกเก็บเงิน ปกติลงบัญชีตามวันที่ตีเช็ค จึงทำให้บัญชีกระแสรายวันในงบติดลบ ต้องปรับปรุงรายการหรือเปล่าค่ะ

รารา:
ถ้าคู่ค้ายังไม่มารับเช็ค ก็ยังไม่ต้องบันทึกบัญชี  ทางที่ดีคุณสามารถออกเช็คไว้ก่อนก็ได้แต่ยังไม่ต้องลงวันที่ในเช็ค ถ้าคู่ค้ามารับเช็ควันไหน ค่อยลงวันที่ก็ได้

ซี:
ควรจะลงบัญชีตามวันที่ที่ลงในเช็คค่ะ ส่วนบัญชีกระแสรายวันจะติดลบก็ไม่เป็นไร เพราะกระทบยอดอธิบายได้ใน Bank reconcile ค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม