www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีมูลค่าเพิ่มและหัก ณ ที่จ่าย

(1/1)

มิ้นท์:
1. บริษัทเปิดใหม่ ค่าห้องจัดงานเลี้ยงเปิดตัวบริษัทสามารถขอคืนภาษีซื้อได้มั้ยค่ะ

2. ค่าโปรแกรมป้องกันไวรัส เช่น นอร์ตั้น เมื่อซื้อเราต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือเปล่า

สุณิษา:
1.ค่าห้องจัดงานเลี้ยงเปิดตัวบริษัทสามสามารถนำมาขอคืนภาษีได้ค่ะ(เพราะเป้นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่ยงกับกิจการ)ต้องต้องดูข้อมูลก่อนนะค่ะว่าเลี้ยงใครบ้างไม่ใช่ว่าเลี่ยงกรรมกันเองนะค่ะ อย่างนี้ถึงบอกว่าเกี่ยวเนื่องกับกิจการ เจ้าหน้าที่สรรพากรก็มีสิทธิประเมินไม่ให้ใช้ vat ได้เหมือนกัน

2.ค่าโปรแกรมฯ ถ้าเป็นการซื้อโปรแกรมก็ไม่สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ค่ะ  (จะหักได้เฉพาะค่าบริการติดตั้งค่ะ) แต่ถ้าเขารวมบิลระหว่างค่าโปรแกรมกับค่าบริการ ก็สามารถหักได้ทั้งค่าโปรแกรมและค่าบริการค่ะ  (ต้องดูเนื้อหาในเอกสารเป็นหลักค่ะ)

                สำนักงาน บัญชี “ เรืองหิรัญ คลังบัญชีและภาษีอากร”

                 40/3167 ม. 4   ต.คลองสาม   อ.คลองหลวง    จ.ปทุมธานี  12120  เลขที่ผู้เสียภาษี  2781515926

                                    Tel/Fax   02-2918662   มือถือ    086-0896768

                                            E-Mail     sunisa_r2524@hotmail.com    รับจ้างทำบัญชี บริการตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ .............บริการรจดทะเบียนธุรกิจ..........1. จดทะเบียนบริษัท 9,500 บาท ( ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, จดเลขประจำตัวผู้เสียภาษี )

2. จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 4,500 บาท (ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

3. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 1,000 บาท  ........บริการรับทำบัญชีรายเดือน………

      ( ราคาเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท/เดือน )1.จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สรรพากรยอมรับ

2. จัดทำสมุดบัญชี,รายงานทางบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมาย และสรรพากรกำหนด

3. จัดทำรายงานภาษีซี้อ - ขายพร้อมยื่น ภพ.30

4. คำนวณและยื่นแบบภาษีรายเดือน ซึ่งได้แก่ ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 ,และประกันสังคม.

5. ปิดบัญชีรายเดือน/รายปี

6. จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ    ..........บริการตรวจสอบบัญชี………..

             (ราคาเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท )1. ตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์

2.เสนอข้อสังเกตและให้คำปรึกษาแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทำบัญชี

3.ทำภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50)

4.จัดทำงบการเงินซึ่งรวมหมายเหตุประกอบงบการเงิน และเอกสารประกอบการยื่น

ต่อกระทรวงพาณิชย์และ กรมสรรพากร

             สนในราคาต่อรองกันได้นะค่ะ                   สำนักงาน บริการรับ - ส่งเอกสารเองถึงที่ค่ะ

ซี:
ค่าโปรแกรมต้องหัก ณ ที่จ่ายค่ะ ถือเป็นลิขสิทธิ์

007:
1. บริษัทเปิดใหม่ ค่าห้องจัดงานเลี้ยงเปิดตัวบริษัทสามารถขอคืนภาษีซื้อได้ครับ

2. ค่าโปรแกรม ถือว่าเป็นค่าสิทธ์การใช้โปรแกรม ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม