www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จัดตั้งคณะบุคคลมีขั้นตอน และวิธีการยังไงบ้างครับ

(1/1)

หมูน้อย:
และใช้เวลาดำเนินการนานไหมครับที่ไหนมีตัวอย่างของคำร้องบ้าง

link:
1. หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล (พิมพ์ขึ้นเองก็ได้) โดยมีรายละเอียดว่า

- คณะบุคคลมีใครบ้าง (ชื่อ-นามสกุล อายุ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชน)

- สำนักงานตั้งที่ไหน

- จุดประสงค์เพื่อทำอะไร

2. หนังสือยืนยอมให้ใช้สถานประกอบการเป็นที่ตั้ง

3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ร่วมจัดตั้ง

นำเอกสารดังกล่าวไปยื่นจดทะเบียนที่สรรพากร หรือ ยื่นขอทางอินเตอร์เน็ตก็ได้ (ถ้ายื่นทางเน็ต ไม่ต้องส่งเอกสารไป แต่เก็บไว้เป็นหลักฐานที่ตัวเอง)

* ยื่นขอทางเน็ตใช้เวลาเร็วมากค่ะ

สุรนุช:
ดูแล้วไม่ยุ่งยากอะไร ถ้าeยื่นทาง Internet ต้องทำอย่างไรคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม