www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การบันทึกบัญชีกรณี แจกของขวัญปีใหม่ให้พนักงาน

(1/1)

คุณ อ้อย:
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อ ของขวัญ/รางวัล ให้กับพนักงาน ในการเล่นจับฉลาก เนื่องในเทศกาลปีใหม่ อาทิเช่น หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ตู้เย็น ทีวี เครื่องเสียง และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ตลอดจนถึง ชุดถ้วยชากาแฟ ผ้าขนหนูและอื่นๆภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อนี้ ถือเป็นภาษีซื้อนำมาหักภาษีขายได้ ไม่ต้องห้าม แต่มูลค่าของที่แจกให้พนักงานถือเป็นการขายสินค้า ตามมาตรา 77/1(8)แห่งประมวลรัษฎากรต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากมูลค่าของขวัญที่นำไปแจกเป็นรางวัล แต่ไม่จำต้องจัดทำใบกำกับภาษี ตามข้อ 2(10)(ข)ของคำสั่งกรมฯ ที่ ป.86/2542 ให้ยื่นนำส่งภาษี(ภ.พ.30) และถือเป็นเงินได้ของพนักงานที่ได้รับของรางวัลด้วย ต้องนำมารวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ปัญหามีว่าจะบันทึกบัญชีอย่างไร แบบนี้ถูกต้องหรือไม่ เพราะตามทางบัญชีบริษัทไม่ได้รับเงินจึงไม่บันทึกเป็นรายได้ แต่ทางภาษีเมื่อนำไปเป็นฐานภาษีขาย ยื่น ภ.พ.30 เมื่อเทียบกัน รายได้ทางภาษี (ภพ.30) ก็จะไม่ตรงกับ รายได้ทางบัญชี

การบันทึก

เมื่อซื้อของมาเป็นของขวัญ/รางวัล ให้พนักงาน บันทึกดังนี้

DR. ของแจก                   10,000

      ภาษีซื้อ                         700

      CR. เงินสด                         10,700

เมื่อแจกของรางวัลให้กับพนักงาน และ ไม่ได้เรียกเก็บภาษีขายจากพนักงาน บันทึกดังนี้

DR. ค่าสวัสดิการพนักงาน           10,000

      ภาษีขายต้องห้าม (จ่ายแทน)     700

      Cr. ของแจก                                 10,000

           ภาษีขาย                                      700

เมื่อแจกของรางวัลให้กับพนักงาน และ ได้ เรียกเก็บภาษีขายจากพนักงาน บันทึกดังนี้

DR. ค่าสวัสดิการพนักงาน           10,000

      เงินสด (ภาษีขายเรียกเก็นได้)    700

      Cr. ของแจก                                 10,000

           ภาษีขาย                                      700

รบกวนคุณอ้วนช่วยตอบด้วยค่ะ มีมาตราฐานบัญชี หรือมาตราที่รับรองโดยทั่วไป ไหนพูดถึงการบันทึกบัญชีแบบนี้บ้างช่วยบอกด้วยค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ

007:
เท่าที่ดู ก็ถูกต้องนะครับ

xxx:
ไม่มีมาตราฐานฉบับใดที่กล่าวถึงเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ  แต่เท่าที่ดูการบันทึกบัญชี  ก็เป็นไปตามแม่บทการบัญชีครับ

ส้มโอ:
บันทึกชื่อบัญชีทรัพย์สิน

เครื่องทำน้ำเย็นต้องบันทึกยังไงค่ะเมื่อเราซื้อเข้ามา

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม