www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

โดนหัก ภาษี ณ ที่จ่ายแทนแต่ไม่ไดรับเงินจริง

(1/1)

mum:
เนื่องจากได้รับเงินรางวัลค่าขายสินค้าถึงเป้าหมาย  จำนวน ผู้ได้รับรางวัลจำนวน30คน  โดยบ.ก เป็นผูจ่ายเงินรางวัล แต่ตอนรับเงินรางวัลจ่ายเช็คให้บุคคลคนเดียวแทน เพื่อจ่ายรางวัลต่อให้ 30 คน มีผลทำให้คนที่มีชื่อรับเช็คมีหน้าที่ต้องยื่นภาษีหักณ ที่จ่าย เมื่อนำมารวมคำนวนทำให้ต้องจ่ายภาษีเพิ่มทั้งที่ไม่ได้รับเงินจริง มีทางแก้ไขมั้ยคะ

คุณเอ:
ก่อนที่คุณจะนำเงินที่ได้ตามเช็คไปจ่ายต่อให้คนอื่น คุณก็หักภาษี ณ ที่จ่ายของแต่ละคนไว้ก่อน/คุณเอ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม