www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การรายได้ รายจ่าย แยกแผนก

(1/1)

ออ:
อยากสอบถามค่ะ ว่าควรทำวิธีไหนดี ค่ะ  เพราะว่า มีข้อโต้แย้งกัน  คืออย่างนี้นะคะ  มี

1. เป็นธุรกิจโรงแรม แล้วมี การซักรีดเป็นของบริษัทเอง แล้วแผนกซักรีด ต้องทำการซักรีด ให้กับ  ธุรกิจของโรงแรม ด้วย และ ต้องซักรีด ให้กับ อพาร์ทเม้นด้วย แต่ค่าใช้จ่ายหลักอยู่ที่โรงแรมก็เลยจะถามว่า เวลาจะปันส่วนให้ค่าใช้จ่ายกับ ธุรกิจอพาร์ทเม้น   จะใช้วิธี  คิดค่าใช้จ่ายตามราคาที่ Change  กับอพาร์ทเม้น  หรือ คำนวณแล้ว บริษัท มี ต้องทุน สมมุต 100,000 บาทต่อเดือน  อพาร์ทเม้นใช้เท่าไหร่ ก็แบ่งค่าใช้จ่ายเท่านั้นคะ   เพราะว่า หากคิดตามราคา Change  รายได้ที่อพาร์ทเม้น  ไม่คุ้มกับรายจ่ายเลย แต่ฝ่าย ธุรกิจโรงแรม เขาบอกว่า ต้องปันส่วนให้กับอพาร์ทเม้น ตามราคาChange ค่ะ  (แต่ดิฉันเองก็ลืมปันส่วนในส่วนของค่าแรงพนักงานไปค่ะ) อยากถามว่าวิธีไหน จะเหมาะสม และเป็นธรรมที่สุดค่ะ  ขอบคุณค่ะ

007:
แบ่งตามปริมาณงานการซักรีดครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม