www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ธุรกิจผลิตอาหารกระป๋องต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

(1/1)

จอย:
ธุรกิจผลิตอาหารกระป๋อง(อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม) ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง  ต้องวางแผนภาษีอย่างไรให้ประหยัด และต้องบันทึกบัญชีอย่างไรบ้าง

007:
ส่งออกหรือขายในประเทศครับ

xxx:
การวางแผนภาษีมักจะควบคู่ไปกับกิจกรรมที่เกิดขึ้น  ซึ่งมักจะแบ่งออกตามประเภทของผังบัญชีคราวๆ เช่น

1.  การซื้อทรัพย์สิน  เช่น  จะซื้ออะไร  ซื้ออย่างไรให้เกิดประโยชน์ในแง่ภาษีมากที่สุด2.  รายได้  เช่น  ขายในประเทศ  ขายต่างประเทศ  ซึ่งจะมีหลักการรับรู้รายได้และภาระภาษีแตกต่างกัน  เป็นต้น3.  รายจ่าย  ซึ่งในส่วนนี้จะมีความหลากหลายมาก  จึงต้องมาพิจารณาว่ามีรายจ่ายประเภทใดบ้าง  และแต่ละประเภทจะวางแผนอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เป็นต้น4.  ดังนั้นก่อนอื่นจึงควรร่าง  Tax Mapping  ออกมาก่อนครับโดยให้เขียนออกมาในรูปของ  แผนภูมิราก  เช่นรายได้-ขายในประเทศ

         -ขายต่างประเทศ  เมื่อเรารู้ว่ามีรายได้ทั้งหมดเป็นอะไรบ้างแล้ว  ก็ให้ใส่ภาระภาษีเพิ่มเติมเข้าไปในแต่ละส่วนส่วนค่าใช้จ่ายก็ให้ทำเช่นกัน  ซึ่งวิธีการนี้นอกจากจะทำให้เข้าใจธุรกรรมของกิจการทั้งหมดแล้ว  ยังทำให้ทราบถึงภาระภาษีในแต่ละส่วนด้วยครับค่อยๆ ลองทำดูครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม