www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สินค้าขาดหาย

(1/1)

จิต:
ฝากสินค้าขายตามห้างสรรพสินค้าพร้อมเปิดใบกำกับภาษี 10 ชิ้น มียอดขาย 3 ชิ้น รับคืน 5 ชิ้น เท่ากับสินค้าหาย 2 ชิ้น

แต่ต้องทำใบลดหนี้ไปทั้งหมด 7 ชิ้น เพื่อล้างบัญชีให้หมด

อยากทราบว่าสินค้าที่หาย ต้องเปิดใบกำกับภาษีส่ง Vat ให้สรรพากรด้วยหรือเปล่าค่ะ (สรรพากรบอกต้องทำ)

เพราะจริง ๆ แล้วมีสินค้าหายเยอะมาก ของหายไม่ได้เงิน แล้วยังต้องเสีย Vat อีก  มีทางแก้อื่นไหมค่ะ

คุณเอ:
คุณต้องพิสูจน์ให้สรรพากรเห็นได้ว่า สินค้าหายจริง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม