www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จ่ายเช็คให้ผู้มีอำนาจแต่ไม่ได้รับใบเสร็จ

(1/1)

ฑา:
จ่ายเช็คให้ข้าราชการระดับสูงแต่ไม่มีใบเสร็จ ยอดเยอะด้วย เราจะใช้เอกสารอะไรประกอบรายการจ่ายดีคะ หรือว่าใช้ต้นขั้วเช็ค หรือไปขอคัดว่าเช็คใบนั้นใครมาเบิกไปดีคะ เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทด้วยคะ กลุ้มมากเลยค่ะ   ขอบคุณมากนะคะ

คุณเอ:
จ่ายเป็นค่าอะไร ถูกต้องตามกฎหมาย หรือถูกตามประมวลฯ หรือไม่ ถ้าจ่ายโดบชอบด้วยกฎหมาย ก็สามารถขอ Statement จากธนาคารมาประกอบก็น่าจะได้นะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม