www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อัตราแลกเปลี่ยนสินค้าส่งออกปัจจุบัน

(1/1)

รัตน์:
คือว่าอ่านประกาศกระทรวงฯ แล้วไม่ค่อยเข้าใจว่าจริงๆ แล้ว ถ้าเราจะออกใบกำกับภาษีสินค้าส่งออกสมมุติว่าวันที่ใบกำกับฯ วันที่20 ธ.ค. 50 เราต้องใช้ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ประกาศ ณ วันที่เท่าไรค่ะ...ขอบคุณมากค่ะ

007:
ดูที่นี่ครับhttp://www.avaccount.com/wb/show.php?No=7716&c=acthttp://www.avaccount.com/wb/show.php?No=7517&c=act

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม