www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขอบเขต

(1/1)

น้อง:
ขอบเขตของbank Reconcile คืออะไรค่ะ

town:
หากจะมองในแง่ขอบเขต  ก็จะมุ่งเน้นกระทบยอดเงินฝากธนาคารระหว่างบัญชีกับทางธนาคารครับ  ขอบเขตจึงมีเพียงเท่านี้ครับ

หญิง:
แนวทางแก้ปัญหาที่จะไม่ให้ติด Reconcile Bank ทำอย่างไรบ้างค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม