www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

งบกระทบยอด

(1/1)

หญิง:
อยากทราบว่างบกระทบนี้สามารถนำมาตรฐานบัญชีฉบับไหนมาเกียวข้องบ้างค่ะและเกี่ยวข้องอย่างไร

007:
งบกระทบยอดใช้สำหรับพิสูจน์ความถูกต้องของยอดคงเหลือ ณ วันใดวันหนึ่ง ซึ่งไม่มีน่าจะมีมาตรฐานบอกให้ทำนะครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม