www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ทำไมงบกระแสเงินสดถีงติดลบ

(1/1)

เมจิ:
ดิฉันทำงบกระแสเงินสดแต่ละเดือนค่ะ และในเดือนนี้เงินสดจะเป็นยอดติดลบ และเมื่อนำมาบวกยอดต้นงวดจะเท่ากับเงินสดที่เหลือในปลายงวด ดิฉันสงสัยว่าทำไมเงินสดจึงติดลบเป็นเพราะสาเหตุอะไร กรุณาตอบด้วยนะคะ ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

007:
เพราะเงินสดลดลงครับ

LEK:
ลองพิจารณากระแสเงินสดรับ รับจากไหนบ้างครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่ รวมถึงกระแสเงินสดจ่าย จ่ายอะไรบ้าง มีให้ยืมกรรมการ หรือซื้อทรัพย์สินเพื่อขึ้น เฉพาะที่เป็นเงินสดจ่ายหรือรับเท่านั้น ถ้าครบถ้วนและถูกต้องนั้นหมายความว่า มีการจ่ายเงิดสดมากกว่าเงินสดที่ได้รับ อาจจะต้องไปปรับเรื่องของ การให้เครดิต ลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้สมดุลกัน หรือ รับเงินให้เร็วขี้นและจ่ายหนี้ให้ช้าลง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม