www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เงินฝากธนาคาร

(1/1)

ยุพา:
ตอนนี้เพิ่งรับงานทำบัญชีจากบริษัทที่เปิดเมื่อเดือน ก.พ.50  แต่เพิ่งมาให้ทำเมื่อเดือน ต.ค. 50 (เพิ่งมีรายได้)จึงขอหลักฐานต่างๆรวมทั้ง Statement พบว่ากรรมการนำเอาเงินส่วนตัวมาปะปนกับบัญชีกระแสรายวันของบริษัทเป็นจำนวนมาก ยอดเข้าออกเป็นหลักล้านสอบถามจากพนักงานทราบว่าบางครั้งเพื่อนกรรมการใช้หนี้ส่วนตัวก็นำมาใส่ ทั้งๆที่ยอดขายจริงๆไม่กี่แสนเอง ไม่ทราบว่าจะแนะนำ หรือทำอย่างไรกับเหตุการณ์ลักษณะนี้ดีคะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

xxx:
ให้บันทึกรายการรับ-จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ  เป็นลูกหนี้หรือเจ้าหน้าเงินกู้ยืมกรรมการครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม