www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่า Training

(1/1)

เจน:
บริษัทต้องมีการจ่ายค่า training ไปยังบริษัทในเครือที่ประเทศอ่องกง เนื่องจากบริษัทได้ส่งพนักงานไป train ที่ training center ของบริษัทแม่ ซึ่งอยู่ในประเทศต่าง ๆ กันแล้วแต่เนื้อหาที่เปิดสอน อยากทราบว่าการโอนเงินไปจ่ายค่า train ที่ประเทศฮ่องกง ต้องมีการจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือไม่ และถ้าต้องจ่าบต้องทำการหัก ณ ที่จ่ายไว้เท่าไรคะ

007:
เป็นการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีที่ควรหวงแหนให้แก่กัน หัก 15% ครับ

เจน:
คุณ 007 คะ ตามที่คุณบอกมาเราต้องไปดูตามประมวลข้อไหนคะ เพราะลองเช็คกับสนธิสัญญาภาษีซ้อนก็ไม่พบว่าจะอยู่ในประเภทของค่าใช้จ่ายแบบไหนคะ ช่วยแนะนำด้วยคะ ขอบคุณคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม