www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การหักภาษี ณ ที่จ่ายของบุคคลธรรมดา

(1/1)

ประชา:
ผมเป็นมนุษย์เงินเดือนรายได้เดือนละ 50000 บาท มีภรรยา จดทะเบียน 1 คน ลูกเรียน 2 คน ฝ่ายบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่ายผม 10 %หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนตัว รวมกับค่าประกันสังคมแล้วหักไป 4410 บาท จากภาษีพึงประเมิน 400000 บาท อ้างว่าฐานเงินเดือนของผมสูงเข้าชั้นภาษ๊ที่ต้องเสีย 10 % ซึ่งที่ทำงานเก่าผมเคยหักแค่ 3 %เท่านั้น ถ้าผมไม่ยอมให้เขาหัก 10 % จะให้เขาหักแค่ 3 % ได้หรือไม่ครับ ช่วยบอกหน่อยครับ กรุณาอ้าง ข้อ กฏหมาย หรือ กฏกระทรวงประกอบด้วย เพราะจะได้ไปยันกับฝ่ายบุคคล

ขอบคุณครับ

คุณเอ:
เงินได้พึงประเมิน (50000*12 เดือน)     600,000.-

หัก คชจ.เหมา 40% ไม่เกิน 60,000       (60,000)

เหลือ                                              540,000.-

หัก  ลดหย่อน

      ส่วนตัว                 30,000.-

      บุตร 2 คน             34,000.-

      ประกันสังคม           9,000.-          (73,000)

เงินได้สุทธิ                                       467,000

คำนวณภาษี :

100,000 * 0 %            =         0

367,000 * 10 %          =      36,700.-

รวมภาษีทั้งปี                         36,700

ต้องหักภาษีเดือนละ  36,700/12 เดือน ๆ ละ 3,058.33 บาท  

คุณเอ /086-8528020

007:
ก็น่าจะโดนหักประมาณนั้นนะครับ ฝ่ายบุคคลเค้าหักถูกแล้วครับ ตามอัตราก้าวหน้าLnWจัJมI:
น่าจะถูกต้องนะครับ

18somby:
กรณีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษีเงินได้ สามารถขอคืนภาษีเงินเดือน 3% ได้หรือไม่คะ หรือภาษีเงินเดือนจะถูกหักกรณีที่รายได้อยู่ในเกณฑ์ ต้องเสียภาษีเงินได้รายปีค่ะขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม