www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ซื้อเครื่องจักรเก่า

(1/1)

ไก่:
ปกติซื้อเครื่องจักรใหม่ คิดค่าเสื่อม 10 ปี  แต่ถ้าซื้อเครื่องจักรเก่า  คิดค่าเสื่อมอัตราเท่าไร

คุณเอ:
ซื้อมาเมื่อไหร่ ราคาเท่าไหร่ ก็เริ่มคิดค่าเสื่อมตามราคาที่ได้มาเลยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม