www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รถ Folk lift เป็นสินทรัพย์ถาวร อยู่หมวดไหน

(1/1)

กุ๊ก:
ซื้อรถ Folk lift  700,000 บาท  จัดอยู่ในหมวดเครื่องจักรได้หรือไม่  คิดอัตราค่าเสื่อม เท่าไร

town:
ตามความเห็นส่วนตัว  น่าจะจัดเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ครับ  โดยคิดค่าเสื่อมไม่เกินร้อยละ 10  ต่อปีครับ

มือใหม่:
ซื้อสินค้าอยู่หมวดไหนคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม