www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จ่ายเช็คแต่ไม่มีรายละเอียดประกอบการจ่าย

(1/1)

Ta:
บริษัทมีการจ่ายเช็คออกไป แต่บัญชีไม่ทราบว่าจ่ายค่าอะไร รายการเช่นนี้จะบันทึกบัญชีอย่างไรคะ

007:
ถ้าเป็นรายจ่ายส่วนตัวของกรรมการ ก็ถือว่าเป็นการให้เงินกู้ยืมแก่กรรมการครับ แต่ระวังว่าไม่ใช่เป็นรายจ่ายของบริษัทหรือเป็นการจ่ายชำระหนี้ของบริษัทนะครับ ควรดูต้นขั้วเช็คครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม