www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

แม่บทบัญชีที่เท่าไหร่สมหรับกิจการรับเหมาก่อสร้าง

(1/1)

เ๋อ๋:
แม่บทบัญชีของกิจการรับเหมากก่อสร้างฉบับที่เท่าไหร่อยากทราบรายละเอียดทั้งหมดและอยากทราบว่า

การบันทึกบัญชีของกิจการรับเหมาก่อสร้างด้วยค่ะ ถ้าอยากจะรู้มากว่านี้ควรไปซื้อหนังสือที่ไหนดีค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

007:
ลองไปที่ศูนย์หนังสือจุฬาครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม