www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

วันที่ในใบขนขาออก กับ วันที่ใน BL

(1/1)

กุ๊ก:
วันที่ในใบขนขาออก ซึ่งใช้ทำรายงานภาษีขาย อัตรา 0%

เป็นวันที่ ก่อน หรือ หลัง วันที่ ใน BL

เช่น 1. วันที่ ในใบขนขาออก คือ 10 ธ.ค.50

          วันที่ ใน BL  11 ธ.ค.50

หรือ 2. วันที่ ในใบขนขาออก คือ 12 ธ.ค. 50

  แต่    วันที่ ใน BL เป็น 11 ธ.ค.50  

ที่ถูกต้องคือแบบไหน

duang:
ในรายงานภาษีขายให้ใช้วันที่ตามใบขนจ้ะ

:
bl คือไรคะ

อยากทราบความหมายของมัน คะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม