www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภ.พ.08

(1/1)

tree:
ยื่นคำร้องขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.08) เดือน สิงหาคม 2550 ได้รับคำสั่งขีดชื่อ ตุลาคม 2550 ยื่นแบบ ภ.พ.30 เดือนภาษี กันยายน-ตุลาคม 2550 บริษัทฯสามมารถใช้เครดิตภาษีซื้อได้หรือไม่ ใช้มาตราไหนอ้างอิง

007:
ถ้าเป็นผมจะยื่นแบบเปล่าครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม