www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จ่ายค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า

(1/1)

สงสัย:
จ่ายค่าน้ำและค่าไฟฟ้า แต่ไม่ได้เคลมภาษีซื้อ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนเลยได้ไหม หรือต้องลงเป็นภาษีซื้อไม่ขอคืน

คุณเอ:
กิจการของคุณอยู่ในระบบvat หรือไม่ ถ้าอยู่ในระบบvat ถ้าไม่ใช้ก็ต้องบวกกลับ แต่ถ้าไม่อยู่ในvat ก็ลงเป็น คชจ.ได้เลย/คุณเอ 086-8528020

น้องเล็ก:
กรณี เช่าที่ดินพร้อมอาคารของกรรมการบริษัทฯเอง เป็นสำนักงานบริษัทฯ บิลค่าน้ำ-ค่าไฟ ที่มีภาษีซื้อ สามารถนำมาลงค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนได้หรือไม่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม