www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

พิกัด กรมศุลกากร

(1/1)

apple:
พิกัดของหินอ่อน นำเข้าเป็นบล็อค (เป็นก้อน)

คิดภาษี กี่เปอร์เซ็น

007:
25.15 ครับ

อ้างถึง

http://www.dft.moc.go.th/the_files/$$8/level4/marblei.htm

ใสฟ้า:
ขอทราบพิกัดสารเคมีประเภทอาหารค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม