www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

แจกสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานให้พนักงาน

(1/1)

VIVI:
คำถามมีดังนี้ขะ

1.. บริษัทได้แจกสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานให้พนักงานฟรี ในช่วงปีใหม่ หรือเทศกาลต่างๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายปกติ เช่น ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย หรือ ค่าสินค้าไม่ได้คุณภาพส่งออก ได้ไม๋คะ หรือว่าต้องนำมารวมเป็นค่าบริจาค ไม่เกิน2% กำไรสุทธิ หรือเปล่าคะ เพราะว่าคือสินค้าเป็นของที่รับประทานได้ แต่ไม่ได้คุณภาพส่งออก และใกล้หมดอายุ

2. ถ้ามีกล่องหรือฉลากที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้ และนำไปขายเป็นเศษกระดาษชั่งกิโลกับร้านขายของเก่า ในราคาที่ถูกกว่าต้นทุน ไม่ต้องแจ้งสรรพากรถูกต้องไม๋คะ เพราะไม่ได้นำไปทิ้งหรือทำลายสินค้า  เพี่ยงแต่ขายได้ราคาไม่มาก เมือเทียบกับต้นทุน เช่น ต้นทุน 10000 บาทแต่ขายได้ 100 บาท ต้องมีเอกสารอะไรบ้างคะรบกวนเพื่อนๆ พี่ๆ ช่วยไขปัญหาให้น้องหน่อยนะคะ

007:
มูลค่าของสินค้าที่แจกหรือให้เป็นของขวัญ เนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ การเปิดแนะนำสินค้าใหม่ทั้งนี้ เฉพาะสินค้าที่เป็นปฏิทิน สมุดบันทึกประจำวัน (Diary) หรือสินค้าที่มีลักษณะทำนองเดียวกันของขวัญหรือของชำร่วยที่มีชื่อผู้ประกอบการ ชื่อการค้า หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการปรากฏอยู่ โดยของขวัญหรือของชำร่วยดังกล่าว ต้องเป็นสิ่งของที่พึงให้แก่กันตามประเพณีทางธุรกิจทั่วไป และต้องมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินสมควร  การขายสินค้าต่ำกว่าทุน กรณีที่มีเหตุผลจำเป็น เช่น เป็นสินค้าตกรุ่น ล้าสมัย หรือเป็นสินค้าใกล้หมดอายุ หรือเป็นสินค้าเน่าเสียง่ายและอยู่ในช่วงตลาดกำลังวาย สามารถทำได้ครับแต่ต้องพิสูจน์ได้

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม